Groepsagenda Vakdocenten

m d w d v z z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Vakdocenten

Op de HB afdeling van De Floriant maken we dankbaar gebruik van verschillende vakdocenten.

Muziek: Meester Martijn Huitema

Wiskunde: Juf Marijke Kok

Engels: Juf Isabelle Luiten

ICT: Juf Pauline Maas

Schaken:

Spaans: Juf Isabelle Luiten

Zij stellen zich graag aan u voor:

Wiskundedocent Marijke

Ik ben Marijke Kok en sinds 2017 geef ik elke woensdag aan de HB-klassen wiskunde.
Naast de lessen op IKC Floriant geef ik, al sinds 1999, les op het Oranje Nassau College, locatie Clauslaan. Ik geef daar wiskundelessen en ben mentor van een eerste klas. Op het ONC werk ik 3 dagen in de week. De tijd die over is gaat naar mijn 2 kinderen, 2 jongens, in de basisschoolleeftijd.
 
In de wiskundelessen probeer ik de leerlingen te tonen wat het verschil is tussen rekenen en wiskunde. De duidelijke afspraken die bij wiskunde gelden moeten door de leerlingen nauwkeurig worden toegepast. Structuur in het werk, berekeningen bij de sommen en leesbare, begrijpelijke antwoorden worden van de leerlingen verwacht. Niet alleen het analytisch denkvermogen wordt gestimuleerd maar ook het praktische en creatieve denkvermogen is nodig om tot een mooi resultaat te komen.
Alle denkvermogens worden getoetst tijdens de lessen. In de vorm van een lesboekje, praktische opdrachten en moeilijke uitdagingsvragen zijn de leerlingen wekelijks aan het werk met wiskundige onderwerpen.
Alle groepen zijn nu gestart met de ruimtelijke figuren. Ook komen onder andere hoeken, Pythagoras, formules, assenstelsel en machten nog aan bod. Het programma is verdeeld over meerdere jaren zodat in de combinatieklassen aan beide groepen dezelfde les gegeven kan worden.

Muziekdocent Martijn Huitema

Mijn naam is Martijn Huitema. Ik ben sinds het schooljaar 2012-2013 muziekdocent bij de HB afdeling van de Floriant. Eens in de twee weken krijgt elke klas een uur muziekles. We werken in de muziekles binnen verschillende domeinen. De traditionele domeinen zijn zingen, bewegen, musiceren, luisteren en noteren. Voor het hoogbegaafden onderwijs gebruik ik ook de domeinen componeren/improviseren en wereldlijke oriëntatie.

Het differentiëren gebeurd op twee manieren: enerzijds valt er binnen de domeinen zingen, musiceren, bewegen, noteren en componeren/improviseren makkelijk te differentiëren op het niveau van het individu. Met persoonlijke aandacht en sturing probeer ik de kinderen zich te laten ontwikkelen binnen deze domeinen. Anderzijds laten de andere domeinen zich minder makkelijk individueel benaderen. Voor de ontwikkeling binnen deze domeinen ga ik meer uit van het gemiddelde vaardigheden van de groep. De luistervaardigheden bijvoorbeeld verschillen niet sterk binnen een combinatieklas.

Het is enkel de manier van uitdrukken die verschilt tussen de leerlingen. Door met aandacht en zorg de luistervragen vorm te geven en de vragen op verschillende manieren aan te bieden leren de leerlingen met en van elkaar.