Groepsagenda Vakdocenten

m d w d v z z
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Vakdocenten

Op de HB afdeling van De Floriant maken we dankbaar gebruik van verschillende vakdocenten.

Muziek: Meester Martijn Huitema

Wiskunde: Juf Esther

Engels: 

ICT: Juf Pauline Maas

Schaken: Meester Arjen Schuurman Hess

Spaans: 

Zij stellen zich graag aan u voor:

Wiskundedocent Esther

Is wiskunde nou hetzelfde als rekenen? Nee, zeker niet. Bij wiskunde gaat het vooral om hoe je tot een bepaald antwoord komt en hoe je de berekening opschrijft. Met de HB-leerlingen ga ik hier dus mee aan de slag. De leerlingen oefenen dit aan de hand van korte projecten over onderwerpen die vooral in de brugklas worden behandeld. In groep 5/6 kunt u dan denken aan ruimtelijke figuren, hoeken en grafieken. In groep 7/8 maken ze kennis met de stelling van Pythagoras en het letter rekenen. Zo maken ze kennis met het vak wiskunde en leren ze van bepaalde onderwerpen de basiskennis. Dit zorgt nu voor extra uitdaging en zal in de toekomst een voordeel geven. 

Muziekdocent Martijn Huitema

Mijn naam is Martijn Huitema. Ik ben sinds het schooljaar 2012-2013 muziekdocent bij de HB afdeling van de Floriant. Eens in de twee weken krijgt elke klas een uur muziekles. We werken in de muziekles binnen verschillende domeinen. De traditionele domeinen zijn zingen, bewegen, musiceren, luisteren en noteren. Voor het hoogbegaafden onderwijs gebruik ik ook de domeinen componeren/improviseren en wereldlijke oriëntatie.

Het differentiëren gebeurd op twee manieren: enerzijds valt er binnen de domeinen zingen, musiceren, bewegen, noteren en componeren/improviseren makkelijk te differentiëren op het niveau van het individu. Met persoonlijke aandacht en sturing probeer ik de kinderen zich te laten ontwikkelen binnen deze domeinen. Anderzijds laten de andere domeinen zich minder makkelijk individueel benaderen. Voor de ontwikkeling binnen deze domeinen ga ik meer uit van het gemiddelde vaardigheden van de groep. De luistervaardigheden bijvoorbeeld verschillen niet sterk binnen een combinatieklas.

Het is enkel de manier van uitdrukken die verschilt tussen de leerlingen. Door met aandacht en zorg de luistervragen vorm te geven en de vragen op verschillende manieren aan te bieden leren de leerlingen met en van elkaar.

Schaakmeester Arjen Schuurman Hess

Vanaf dit jaar heb ik de schaaklessen overgenomen van Erwin Guijt. Ik heb het schaken

op mijn 7e geleerd en geef ondertussen alweer 10 jaar schaakles bij schaakvereniging Promotie.

In groep 3/4 zal de nadruk dit jaar liggen op het leren van de regels. Daarnaast zullen belangrijke begrippen behandeld worden die belangrijk zijn voor een latere verdieping van het schaakspel, zoals slaan, verdedigen en schaakmat.

 

Bij groep 5/6 is de basis al bekend. Hier gaan we het komende jaar een begin maken aan het bedenken van een zoekstrategie. Dit doen we aan de hand van enkele eenvoudige en soms iets lastigere tactieken, zoals een dubbele aanval of penning. Dit zorgt ervoor dat de kinderen gedwongen wordt om te bedenken wat het gevolg van een zet is.

In groep 7/8 wordt een vervolg gegeven aan de zoekstrategie. Hier gebeurt dit aan de hand van gevorderde tactieken zoals een röntgenaanval of mat zetten in drie zetten. Dit betekend dat er van de leerlingen verwacht wordt dat ze al weer iets verder vooruit kunnen kijken.