Cora Brussee
Directeur

Ongewoon goed onderwijs

Ons team van IKC Floriant is ervan overtuigd dat elk kind talenten heeft. Om dit talent verder te ontwikkelen bieden wij het volgende onderwijs:

  • ‘s Ochtends werken we aan een stevige basis van (begrijpend) lezen, rekenen en taal
    Hiermee behalen we een hoge uitstroom van leerlingen die naar HAVO en VWO gaan, maar liefst 94,1% in 2019.
  • ’s Middags leren de kinderen van groep 1 t/m 8 binnen thema’s over de wereld om ons heen
    Dit doen wij door de methode IPC in te zetten en door verschillende jaargroepen met elkaar samen te laten werken.
  • De hele dag hebben we aandacht voor elk kind en bieden we een fijne veilige plek
    Onze leerlingen voelen zich aantoonbaar fijn en veilig op school. Zie Scholen op de kaart – leerlingwaardering

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Contact


IKC Floriant

U bent altijd welkom voor een
bezoek aan onze school!

Florasingel 17
2719 HP
Zoetermeer
Zuid – Holland

tel: 079 3615607
administratie@floriant.unicoz.nl

KDV Prismalaan
Prismalaan 30
Tel: 079 7600216

U vindt ons op:

UNICOZ
X