Help, de juf of meester is ziek!

Helaas gebeurt het soms dat de juf of meester ziek wordt. Gelukkig worden de kinderen de eerste dag niet naar huis gestuurd maar op school opgevangen. Soms kan een personeelslid zonder groep de kinderen opvangen en soms zullen de kinderen verdeeld worden over andere groepen.
Voor elk kind ligt er een noodpakketje klaar met gevarieerd opdrachten op het niveau van de groep. Hier wordt dan uit gewerkt.

Soms is de juf of meester langer dan een dag ziek. Uiteraard wordt er veel moeite voor gedaan om voor vervanging te zorgen. Helaas lukt dit niet in alle gevallen. Dan is het kind vrij. De school zal er voor zorgen dat dit zo spoedig mogelijk aan de ouders meegedeeld wordt. Lukt het niet om het kind thuis op te vangen, dan bestaat de mogelijkheid om het kind in één van de andere groepen onder te brengen.

Bij langdurige ziekte wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk een vaste invalleerkracht voor de klas te zetten. Dit geeft de meeste continuïteit voor het leerproces en het is voor de leerlingen het prettigst: het geeft rust en ze krijgen de gelegenheid om te wennen aan één persoon.

Dit kan betekenen dat soms ook kinderen van andere groepen een dag thuis moeten blijven. Op deze manier wordt de pijn een beetje verdeeld. Omdat van tevoren vaak bekend is welke groep een dag thuisblijft, is het lesprogramma in de dagen voorafgaand aan de vrije dag al aangepast, zodat er geen achterstand zal ontstaan.

Voor directie en leerkrachten heeft het vervangen van een zieke collega ook gevolgen voor de andere taken die zij vervullen en/of het lesgeven aan hun eigen groep. Het is een heel gepuzzel om én les te geven aan de eigen groep of de andere taken naar behoren te verrichten als je ook een groep of kinderen hebt op te vangen. Willen we het gehele schoolproces goed laten verlopen, dan moeten we hierin een balans zoeken. Dit kan betekenen dat we soms groepen vrij geven.

Zolang er een tekort is aan vervangende leerkrachten, zal steeds geprobeerd worden de vervanging van een zieke leerkracht zo te regelen dat de kinderen er zo min mogelijk last van hebben. Je eigen juf of meester is toch altijd het prettigst.