Ons Onderwijs

Ons onderwijs

IKC Floriant staat al zo’n 27 jaar in deze mooie wijk. Wij zijn dan ook trots op onze school en dit is niet zonder reden. Onlangs kregen we van de Inspectie de beoordeling “GOED”. De uitstroom leerlingen die naar Havo en VWO gaat is maar liefst 80,65 % (2018).

IKC Floriant biedt onderwijs aan zowel reguliere als hoogbegaafde leerlingen in de basisschoolleeftijd. In praktijk betekent dit dat er naast de reguliere groepen ook 3 groepen hoogbegaafde leerlingen zijn waaraan voltijds les op hun eigen niveau wordt gegeven. Door de dagelijkse interactie tussen de reguliere- en de HB-groepen profiteren leerlingen van elkaars talenten en van de extra voorzieningen, vakdocenten en kennis die aanwezig zijn.

Het team van IKC Floriant is ervan overtuigd dat elk kind talenten heeft en de kans moet krijgen om deze verder te kunnen ontwikkelen. Wij doen dit door een prettige en gezonde omgeving te creëren, waarin ieder kind gezien wordt. Elk kind is immers uniek. Wij stimuleren onze leerlingen in de zoektocht naar hun talenten en zichzelf, waarbij de driehoek leerling – ouders – leerkracht centraal staat en zijn van mening dat ouders als ervaringsdeskundige van hun eigen kind hierbij een essentiële rol spelen.

Onze leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school. De basis voor veiligheid ligt o.a. in onze Katholieke identiteit, onze omgangsvormen, onze methode PBS (stimuleren/aanleren gewenst gedrag) en het groepsdoorbrekend werken (IPC/projectonderwijs).

Schoolwide Positive Behavior Support

Schoolwide Positive Behavior Support, of kortweg SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Het team van IKC Floriant heeft de volgende waarde geformuleerd:
· Plezier.
· Verantwoordelijkheid.
· Veiligheid.
· Vertrouwen.
· Respect.

Voor meer informatie over PBS klikt u hier.

Integraal Kindcentrum

IKC Floriant is een samenwerking tussen KBS De Floriant van Unicoz onderwijsgroep en kinderopvang De 3 Ballonnen. Onderwijs en BSO maken gebruik van het gebouw op locatie florasingel 17.

Het kinderdagverblijf zit met 2 groepen op locatie prismalaan 30. Daarnaast gaat IKC Floriant de samenwerking aan met de stadsboerderij Balijhoeve en zal ook daar op kort kinderdagverblijf aangeboden worden.

X