Verlofaanvraag

Voor het verlenen van buitengewoon verlof hanteren wij de richtlijnen van de afdeling leerplicht van de gemeente Zoetermeer.
Hier kunt u deze richtlijnen vinden.