Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen vertegenwoordigers van directie, leerkrachten en ouders met elkaar over alle aspecten van het onderwijs. Zowel ouders als leerkrachten hebben zo invloed op het beleid van de school. De ideeën van ouders over goed onderwijs hoeven niet altijd overeen te komen met die van de leerkrachten en/of de directie. Daarom is het goed dat de MR namens ouders en leerkrachten tot eenduidige standpunten komt en die bespreekt met de directie. Zo is het beleid van de school een zaak van ons allemaal.

De MR heeft op sommige zaken stemrecht of adviesrecht. Dit is vastgelegd in het zogenaamde medezeggenschapsreglement. Belangrijke onderwerpen in de MR zijn onder meer:

  • De vormgeving van het onderwijs
  • De omgeving van het onderwijs
  • Bespreken beleidsplannen (schoolondernemingsplan, nascholingsplan, ICT- beleidsplan, formatieplan)
Wie zitten er in de MR?

Oudergeleding:

  • Alex Heemskerk (voorzitter)
  • Daniëlla Roels- Fowler
  • Stefaan de Winter

Personeelsgeleding:

  • Ivonne van der Meer
  • Ingrid van der Kleij
  • Jenny Middendorp (secretaris)

Via het Floriantje kunt u regelmatig een compact verslag van de MR lezen. Graag horen wij van u wat uw mening is over de punten die we in de MR bespreken. Als MR vertegenwoordigen we team en ouders. Het is altijd prettig om van de achterban te horen of de koers die we bewandelen, de juiste is.

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een MR-vergadering bijwonen, dan kunt u dit aangeven bij de voorzitter.

Contact: mr@floriant.unicoz.nl