Schoolgids 2015-2016

Beste ouders/ verzorgers of belangstellende

Op deze pagina kunt u de schoolgids van De Floriant inzien en/of downloaden. Eventueel kunnen wij de schoolgids voor u uitprinten.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan willen wij dit graag van u weten.
Wilt u nader kennismaken, loop dan gerust even binnen of belt u even voor het maken van een afspraak.

Schoolgids 2016-2017

Jaarplanning 2016-2017

Noodadresformulier

Schoolondersteuningsprofiel

Pestprotocol

Media protocol

Protocol schorsing en verwijdering