Groep 3

welkom

Wie zitten er allemaal in groep 3?

"Ik, ik, ik, ik, ik..."