De Drie Ballonnen

Voor buitenschoolse opvang kunt u gebruik maken van de diensten van De Drie Ballonnen. Graag stellen wij ons wat uitgebreider aan u voor.

 

 

 

Wie wij zijn!


De Drie Ballonnen onderscheidt zich van andere organisaties door onze unieke benadering van de kinderen waarbij zij spelenderwijs leren aandacht te hebben voor zichzelf, de ander en de omgeving.

We willen voor de kinderen een veilige omgeving creëren waarin ze zich goed voelen, de ruimte hebben om zichzelf te kunnen zijn, en zich optimaal kunnen ontplooien. Een plek waar de kinderen uit een gevarieerd aanbod van activiteiten en speelmaterialen kunnen kiezen.

Om zo’n omgeving te creëren worden alle pedagogisch medewerkers getraind en gecoacht in hun taak om de kinderen daar waar nodig te ondersteunen en begeleiden. Respectvol met elkaar leren omgaan en de kinderen laten ervaren dat iedereen deel uit maakt van de groep en medeverantwoordelijk is voor zijn omgeving.

We hebben daarvoor een heel praktische methodiek ontwikkeld, www.essisme.nl. Hierbij maken we gebruik van herkenbare boodschappen (wij noemen dit ZaaiGoed), die de kinderen ondersteunen in de omgang met zichzelf en in relatie tot de ander. Het biedt een duidelijk opvoedkundig kader waarbinnen we met elkaar om willen gaan, met ruimte voor een unieke invulling van opvoeder en kind. Voorbeelden van ZaaiGoed zijn, vraag om hulp: wanneer heb jij anderen nodig? en ken je grenzen: waar ligt jouw grens en die van anderen?
Al onze medewerkers leren tijdens de jaarlijkse trainingsavonden het Zaaigoed praktisch toe te passen in hun interactie met de kinderen.

Meer informatie hierover kunt u op onze website vinden in het pedagogisch beleidsplan. Deze kunt u vinden onder het kopje “kinderen”. Wij nodigen u uit om hier nader met ons kennis te maken en te ontdekken of deze visie aansluit bij uw ideeën omtrent de opvoeding van uw kind(eren).

Wat wij bieden!

Wij bieden voor en naschoolse opvang op tijden die aansluiten op de openingstijden van de school van uw kind(eren). Ook tijdens alle studiedagen en schoolvakanties zijn wij open. De vakantieopvang en opvang tijdens studiedagen zijn los in te kopen volgens een strippenkaart systeem. De kinderen kunnen dan komen spelen wanneer dit gewenst is. Als uw kind(eren) geen gebruik maken van vakantieopvang/opvang tijdens studiedagen, dan hoeft u hiervoor niet te betalen. U neemt af en betaalt alleen wat u nodig heeft.

Voor meer informatie over o.a. vakantieopvang, aanmelden en de tarieven die wij hanteren, verwijzen wij u naar onze website www.drieballonnen.nl

Hier vindt u meer informatie over de Drie Ballonnen.

Wij stellen ons even aan u voor.

Meer informatie vindt u hier.