Zat 17 juni 2017 Reünie i.v.m. 25 jaar Floriant. Van 14.00 tot 17.00. Voor meer info op Facebook; Anne-Lies van der Weg (Floriant Reünie) 30 weken 6 dagen ago
heeft het certificaat ontvangen van https://t.co/nUVX4dtM6P 1 jaar 39 weken ago
Vandaag naar de uitreiking van het certificaat voor het . 1 jaar 39 weken ago
Tweede ronde groepen 4 t/m 6 lekker dansen https://t.co/CFpUc3YxTk 1 jaar 45 weken ago
Groepen 1 t/m 3/4hb bewonen met Valentijnsbal! https://t.co/QfFYiiKkb3 1 jaar 45 weken ago

Welkom op de Floriant!

              

 

Welkom op de Floriant
een school waar het talent van het kind centraal staat!
De Floriant is een Katholieke school die valt onder de Stichting UNICOZ Onderwijsgroep. Naast het reguliere onderwijs dat wij de kinderen geven, bieden wij ook onderwijs aan hoogbegaafden op de Hoogbegaafden Afdeling van De Floriant. We zijn dan ook trots op onze school, de PAREL in de wijk Rokkeveen.
Middels deze site proberen we u op de hoogte te houden van de dagelijkse gang van zaken en de gebeurtenissen in de groepen. Bent u geïnteresseerd in meer uitleg, een rondleiding of wilt u uw kind inschrijven op onze school. U bent van harte welkom! Pak gerust de telefoon of mail ons voor een afspraak.
 
Met vriendelijke groet, team De Floriant!
 

Inspectiebezoek

vrijdag 23 juni 2017

Op dinsdag 13 juni heeft de inspectie van het onderwijs een bezoek gebracht aan IKC Floriant. Dit bezoek stond in het teken van een kwaliteitsonderzoek waarbij de inspecteur alle facetten van de school heeft bekeken.

Bij de terugkoppeling heeft de inspecteur IKC Floriant beoordeeld met een GOED. Een resultaat waar we met zijn alle natuurlijk trots op zijn.

Een aantal zaken die de inspecteur positief opvielen waren onder andere:
- Een breed, eigentijds en kerndoeldekken programma.
- Een structureel aanbod voor Meer- en Hoogbegaafde leerlingen.
- Bewust gericht op aansluiting met het voortgezet onderwijs.
- De hoge verwachtingen die de school stelt aan de leerlingen.
- Ambitieuze schooldoelen op het gebied van rekenen en taal.
- Een transparante en integere cultuur.
- Onderwijs sluit goed aan op het niveau van de leerlingpopulatie.

Voor het team is het oordeel van de inspectie een bevestiging van al het werk wat we met elkaar verzetten in het belang van de kinderen op IKC Floriant. Het definitieve rapport zal begin volgend schooljaar gepubliceerd worden. School zal samen met de medezeggenschapsraad invulling geven aan de aanbevelingen uit het rapport.

Groep 7 de beste van Zoetermeer

vrijdag 23 juni 2017
1

Donderdag 22 juni kwam wethouder Marc Rosier van verkeer en vervoer bij ons in groep 7. Hij kwam niet zomaar langs, hij had een hele spciale mededeling: groep 7 was dit jaar het beste in het praktisch verkeersexamen van heel Zoetermeer!

Groep 7 heeft van de wethouder een beker gekregen en een wisselbeker. Als het goed is komen wij deze week in de krant (waarschijnlijk het Streekblad) te staan.


Wij zijn super trots op alle leerlingen van groep 7 Zie hele artikel

1

Reünie 17 juni 2017

woensdag 19 april 2017
25 jaar

Beste oud-collega's, oud-leerlingen, oud-OR leden en oud-MR leden van ons.

Op zaterdag 17 juni van 14.00u t/m 17.00u houden wij voor jullie een reünie op de Floriant omdat wij 25 jaar bestaan. Wij willen natuurlijk heel graag dat jullie komen. 

Voor dit feest zijn we nog op zoek naar klassenfoto's van de afgelopen 25 jaar. Heb je nog foto's, dan kun je deze sturen naar 25jaar@floriant.unicoz.nl (liefst voorzien van datum).

Voor de inschrijving vragen wij een entreeprijs van €5,-, daarvoor krijg je één drankje en een hapje. Als je het geld hebt overgemaakt naar het volgende rekeningnummer, dán ben je ingeschreven voor de reünie: (onder vermelding van je naam en geboortedatum) NL11ABNA0537414894
Voor de drankjes wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Wij hopen jullie op 17 juni te zien!

Het Floriantteam

25 jaar

IPC project Dinosaurussen groepen 5 en 6

dinsdag 1 november 2016

Na de herfstvakantie zijn we gestart met het project over dinosaurussen. De kinderen vinden het een heel leuk thema en zijn dan ook zeer enthousiast.

De stagiaires van groep 5 en 6 hebben samen met de kinderen een film gemaakt voor Freek Vonk om hem uit te nodigen op school. Een groepje kinderen ging bepalen hoe en wat ze wilden filmen. De andere kinderen maakten decorstukken. Het was een heel gezellige middag. De kinderen hebben goed samen gewerkt en waren heel enthuosiast.. Nu maar hopen dat Freek op school wil komen!

Integraal Kindcentrum

vrijdag 14 oktober 2016

Basisschool De Floriant opent haar deuren voortaan als Integraal Kindcentrum (IKC) Floriant.

Vanaf dinsdag 25 oktober 2016 opent basisschool De Floriant in Zoetermeer haar deuren voortaan als IKC (Integraal Kindcentrum) Floriant. Het IKC is ontstaan uit een intensievere samenwerking tussen kinderopvangorganisatie De Drie Ballonnen en basisschool De Floriant. Wethouder Isabelle Vugs zal tussen 8:30 en 9:00 uur de officiële opening verrichten onder begeleiding van feestelijk vermaak.


Feestelijke opening

Belangstellenden zijn 25 oktober om 8:30 uur van harte welkom de feestelijke opening op het schoolplein bij te wonen. Wethouder Isabelle Vugs zal onder begeleiding van Jovel, een veelzijdige goochelaar, circusartiest en entertainer, de opening verrichten.


IKC en talenten

Het IKC biedt een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar waardoor kinderen zich in elke leerfase optimaal kunnen ontwikkelen, in een omgeving waar pedagogische en onderwijskundige expertise elkaar continu versterken. De slogan van de Floriant, “waar het talent van het kind centraal staat”, blijft de boventoon voeren in dit IKC. En dat sluit goed aan bij de visie van De Drie Ballonnen, die met de ZaaiGoed-methode kinderen helpt hun talenten te ontdekken. Door positieve boodschappen te zaaien, wordt een stevige basis gelegd bij het kind waardoor het zelfvertrouwen versterkt.

Meer informatie

IKC Floriant heeft een kinderopvanggroep van 0 – 4 jaar op afstand en biedt daarnaast basisonderwijs, buitenschoolse opvang, flexibele opvang en vakantieopvang aan. Het IKC is geopend van 7.00 – 18.30 uur. Het adres van het IKC is Florasingel 17, 2719 HP Zoetermeer. De kinderopvanggroep is gevestigd aan de Prismalaan 30, 2718 CX Zoetermeer.