Schooltijden & Opvang

Schooltijden

De schooltijden zijn voor de groepen 1 t/m 8 gelijk:

maandag:    8.45-12.00 en 13.15-15.30
dinsdag:       8.45-12.00 en 13.15-15.30
woensdag:   8.45-12.00
donderdag: 8.45-12.00 en 13.15-15.30
vrijdag:        8.45-12.00 en 13.15-15.30

Tien minuten voor aanvang van de lestijden gaat de school open. Wij starten graag op tijd en verzoeken de ouders hun kind op tijd naar school te brengen.

Opvang

De kinderopvang verzorgt zowel opvang van 0 – 4 jaar als buitenschoolse opvang.

De opvang van 0 – 4 jaar: 7.00 – 18.30
Peuterspeelzaal: 8.30 – 11.30
Buitenschoolse opvang: 7.00 – 18.30

X