Schooltijden & Opvang

Openingstijden

Het IKC is het gehele jaar geopend van 7.00 tot 18.30 uur! Onderstaand vind je de school- en opvangtijden.

Schooltijden
De schooltijden zijn voor de groepen 1 t/m 8 gelijk:

maandag:                    8.45 – 12.00 uur en 13.15 – 15.30 uur

dinsdag:                      8.45 – 12.00 uur en 13.15 – 15.30 uur

woensdag:                  8.45 – 12.00 uur

donderdag:                 8.45 – 12.00 uur en 13.15 – 15.30 uur

vrijdag:                        8.45 – 12.00 uur en 13.15 – 15.30 uur

Tien minuten voor aanvang van de lestijden gaat de school open. Wij starten graag op tijd en verzoeken de ouders hun kind op tijd naar school te brengen.

Kinderdagverblijf (locatie Prismalaan)

maandag t/m vrijdag     7.00 – 18.30 uur

Peuteropvang (locatie Prismalaan)

maandag t/m vrijdag     8.30 – 11.30 uur

Tussenschoolse opvang

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 12.00 – 13.15 uur

Buitenschoolse opvang

maandag t/m vrijdag     7.00 – 8.45 uur en 15.30 – 18.30 uur
Tijdens vakanties en studiedagen is er buitenschoolse opvang van 7.00 tot 18.30 uur!

Sluitingsdagen
Op onderstaande feestdagen is het gehele IKC gesloten:

Eerste kerstdag           25 december 2018
Tweede kerstdag        26 december 2018
Nieuwjaarsdag            1 januari 2019
Goede vrijdag              19 april 2019
Tweede paasdag         22 april 2019
Hemelvaartsdag         30 mei 2019
Tweede pinksterdag   10 juni 2019

X