Schooltijden & Opvang

Openingstijden

Het IKC is het gehele jaar geopend van 7.00 tot 18.30 uur! Onderstaand vind je de school- en opvangtijden.

Schooltijden
De schooltijden zijn voor de groepen 1 t/m 8 gelijk:

maandag:                    8.45 – 12.00 uur en 13.15 – 15.30 uur

dinsdag:                      8.45 – 12.00 uur en 13.15 – 15.30 uur

woensdag:                  8.45 – 12.00 uur

donderdag:                 8.45 – 12.00 uur en 13.15 – 15.30 uur

vrijdag:                        8.45 – 12.00 uur en 13.15 – 15.30 uur

Tien minuten voor aanvang van de lestijden gaat de school open. Wij starten graag op tijd en verzoeken de ouders hun kind op tijd naar school te brengen.

Kinderdagverblijf (locatie Prismalaan)

maandag t/m vrijdag     7.00 – 18.30 uur

Peuteropvang (locatie Prismalaan)

maandag t/m vrijdag     8.30 – 11.30 uur

Tussenschoolse opvang

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 12.00 – 13.15 uur

Buitenschoolse opvang

maandag t/m vrijdag     7.00 – 8.45 uur en 15.30 – 18.30 uur
Tijdens vakanties en studiedagen is er buitenschoolse opvang van 7.00 tot 18.30 uur!

Sluitingsdagen
Op onderstaande feestdagen is het gehele IKC gesloten:

Eerste kerstdag           25 december 2019
Tweede kerstdag        26 december 2019
Nieuwjaarsdag            1 januari 2020
Goede vrijdag              10 april 2020
Tweede paasdag         13 april 2020
Hemelvaartsdag         21 mei 2020
Tweede pinksterdag   1 juni 2020

X