Hoogbegaafden onderwijs

Onderwijs aan en voor hoogbegaafde leerlingen

Sinds 2007 verzorgen wij voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. In de praktijk betekent dit dat er drie HB-groepen zijn (groep 4/5, groep 6/7 en groep 8)! Deze leerlingen komen uit Zoetermeer en omstreken.

Deze leerlingen hebben een andere onderwijs/leerbehoefte (lesaanbod in de zone van naaste ontwikkeling), maar zo nog belangrijker, hebben een peergroup nodig die op dezelfde golflengte communiceert en gelijksoortige interesses deelt.

Voor welke leerlingen?

Leerlingen die een ruime ontwikkelingsvoorsprong hebben en die vastlopen of dreigen vast te lopen op hun huidige school.

Uiteraard is het beter om deze leerlingen HB-onderwijs te bieden voordat zij gaan vastlopen! Het is voor veel leerlingen al een verademing indien zij geen klassikale instructie meer krijgen en ruimte voor hun eigen denk- en leerstrategieën. De sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt veelal soepeler indien deze plaatsvindt te midden van gelijkgestemden.

De afdeling hoogbegaafden, werkt met toelatingseisen waarbij er o.a. gekeken wordt naar het gedrag, de werkhouding, creatief denkvermogen, IQ e.d.. Een Schoolzorgcommissie HB bepaalt uiteindelijk of een HB-leerling kan gaan deelnemen aan het voltijds HB-onderwijs. Hiervoor wordt een plaatsingsprocedure gevolgd (toelating oriëntatieperiode, evalueren, bij positief afronden oriëntatieperiode volgt de officiële inschrijving).

X