BPS

Sinds 2017 is IKC Floriant een Begaafdheidsprofiel school wat inhoudt dat wij meer- en hoogbegaafde leerlingen structureel onderwijs op maat bieden en dat dit is vastgelegd in een Beleidsplan HB en Schoolgids. Dit onderwijs wordt vormgegeven door leerkrachten die hierin extra geschoold zijn. Tevens maken we deel uit van de kenniskring HB van de Unicoz. De vereniging Begaafdheidsprofielscholen zorgt ervoor dat kwalitatief hoogwaardig onderwijs op dit gebied wordt gewaarborgd. Het netwerk van BPS scholen geeft support en zorgt tevens voor het delen van kennis via de BPS academie.

X