Groepsagenda Aanmelden

m d w d v z z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Banners Aanmelden

Welkom!

Welkom op de groepspagina van onze Hoogbegaafden!

Aanmeldingsprocedure


Leerlingen die worden aangemeld, dienen te beschikken over een IQ van minimaal 130 (bij voorkeur getest met de WISC-III of WPPSI die niet ouder dan 2 jaar mag zijn)
Tijdens het Informatieve-gesprek wordt informatie uitgewisseld en gegevens verzameld (verslag, SEV etc.)
Wanneer er zicht is op een plek, volgt de bespreking in de School Zorg Commissie (SZC) en contact met huidige school
Deze SZC beslist of de leerling kan deelnemen aan de oriëntatieperiode van 4 weken
Na deze periode wordt de leerling nogmaals besproken en al dan niet toegelaten
Bij toelating kan de leerling meteen blijven en wordt hij/zij definitief ingeschreven

Leerlingen uit groep 1/2, die in aanmerking komen voor het HB onderwijs worden eerst in een reguliere groep 1/2 geplaatst om te wennen aan de school, de groep en de vaardigheden/regels die nodig zijn in deze groep. Uiteraard krijgen deze leerlingen wel voldoende uitdaging en worden zij regelmatig besproken in de zorgcommissie HB.

Oriëntatieperiodes


De periodes voor het komend schooljaar zijn als volgt:

- Oriëntatie periode1 na de zomervakantie

- Oriëntatie periode 2 na de herfstvakantie

- Oriëntatie periode 3 na de kerstvakantie

- Oriëntatie periode 4 na de voorjaarsvakantie

- Oriëntatie periode 5 na de meivakantie

Ruim 2 weken voordat er met de oriëntatieperiode kan worden gestart komt de Toelatingscommissie bijeen om te bepalen of alle gegevens aanwezig zijn en de leerling optimaal van dit type onderwijs zal kunnen genieten. Het informatieve gesprek met de coördinator HB zal voor die tijd hebben moeten plaatsvinden.

Voor onze drie HB-klassen zorgen we op een thematische manier voor verdieping en verbreding (IPC). Door middel van deze niet klassikale aanpak volgen de kinderen een afwisselend en uitdagend lesprogramma. Er is tijd voor eigen ontwikkeling, samenwerken en zelfstandigheid, zodat zij hun eigen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Door de vele extra vakken blijft het programma 'spannend'
Engels, Science, Filosofie, Wiskunde, Spaans, Strategie/schaken, Ei-tijd, Davinci-tijd, leren leren, Leren ondernemen.... We hebben genoeg te doen!

Op onze groepssite kunt u precies zien wat we allemaal doen!

Bent u nieuwsgierig geworden? En heeft u een zoon of dochter die in aanmerking zou komen voor het HB-onderwijs? Wij raden u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen, aangezien de belangstelling groot is.