Nieuwsbrief

Het Floriantje is de nieuwsbrief van De Floriant. Op donderdag wordt deze meegegeven aan de kinderen.

Wij trachten elke 2 weken het Floriantje aan u mee te geven of te mailen.
Als u kopij geplaatst wilt hebben dan graag ruim van tevoren, dan kunnen we bepalen of het geplaatst kan worden en of er een Floriantje uit moet komen. De overige informatie kunt u altijd vinden op de website.
Kopij naar: administratie@floriant.unicoz.nl

HUIDIG SCHOOLJAAR 2017-2018

Floriantje 7 + bijlage 1 + bijlage 2 + bijlage 3 + bijlage 4
Floriantje 6
+ bijlage 1 + bijlage 2 + bijlage 3 + bijlage 4 + bijlage 5
Floriantje 5

Floriantje 4
+ bijlage 1 + bijlage 2
Floriantje 3
+ bijlage 1 + bijlage 2
Floriantje 2

Floriantje 1