Nieuwsbrief

Het Floriantje is de nieuwsbrief van De Floriant. Op donderdag wordt deze meegegeven aan de kinderen.

Wij trachten elke 2 weken het Floriantje aan u mee te geven of te mailen.
Als u kopij geplaatst wilt hebben dan graag ruim van tevoren, dan kunnen we bepalen of het geplaatst kan worden en of er een Floriantje uit moet komen. De overige informatie kunt u altijd vinden op de website.
Kopij naar: administratie@floriant.unicoz.nl

HUIDIG SCHOOLJAAR 2016-2017

Floriantje 3 + bijlage 1 + bijlage 2
Floriantje 2

Floriantje 1