Kern Kinderopvang

Speelhuizen en Speeltaalhuizen Kern Kinderopvang Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer heeft Kern Kinderopvang Zoetermeer de opdracht gegeven om de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) in uitvoering te brengen. Deze wet heeft als doel een kwaliteitsverbetering in het peuterspeelzaalwerk tot stand te brengen. En een verdere samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderopvang en basisscholen te realiseren.


Wat houdt de wet OKE in?
De uitvoering van deze wet houdt in dat alle peuterspeelzalen binnen Zoetermeer zijn geharmoniseerd. Dit betekent dat de kwaliteitseisen, groepsgrootte en financiering gelijk zijn aan die van de kinderopvang. De regelgeving van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie is zo op één lijn gebracht. Hierdoor is ook de naam van de peuterspeelzalen veranderd. Reguliere peuterspeelzalen gaan nu verder als Speelhuizen. De peuterspeelzalen die werken met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gaan nu verder als Speeltaalhuizen.

Speelhuis Het Houtsnipnest
Een kind is van nature actief, nieuwsgierig én wil leren. Voor peuters valt er nog veel te ontdekken. Wij dagen uw kind uit om zich te ontwikkelen en grenzen te verleggen.

Ons speelhuis biedt peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar de gelegenheid om samen met leeftijdsgenootjes te spelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Elke groep wordt begeleid door twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

Bij het speelhuis kan uw kind zich goed ontwikkelen. Uw kind wordt voorbereid om de grote stap te maken …………… Op naar de basisschool.

In de directe omgeving van basisschool De Floriant zit speelhuis Het Houtsnipnest van Kern Kinderopvang Zoetermeer. U vindt ons op het Plataanhout 53 in Zoetermeer.

Komt u een keer kijken? Of wilt u meer informatie of een rondleiding? Neemt u dan contact op met ons, 079-3622730.

Voor meer informatie, ons pedagogisch beleid 0-4 jaar en voor inschrijvingen kunt u ook kijken op onze website www.kern-zoetermeer.nl of kunt u contact opnemen met onze afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang (IPK), 079-346 11 80.

Buitenschoolse opvang Kern Kinderopvang Zoetermeer
De buitenschoolse opvang (BSO) van Kern Kinderopvang Zoetermeer biedt opvang aan voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Dit is voor schooltijd, na schooltijd en ook hele dagen tijdens de schoolvakanties.

BSO Het Houtsnipnest

De gediplomeerde medewerkers van BSO Het Houtsnipnest  vangen de kinderen op in het Kindercentrum Het Houtsnipnest op het Plataanhout 53 in Zoetermeer.

In het kindercentrum bieden wij alle kinderen van het speelhuis, het kinderdagverblijf en van de buitenschoolse opvang gezonde voeding, en een veilige, stimulerende en inspirerende omgeving, waarin zij naar hartenlust kunnen spelen, ontdekken en groeien.

De pedagogisch medewerkers halen de kinderen na schooltijd van school en zorgen voor een gevarieerd en uitdagend aanbod aan activiteiten, waarbij de interesses, behoeften en ontwikkelingen van de kinderen centraal staan.

Er is voldoende gelegenheid om (onder begeleiding) lekker buiten te spelen en deel te nemen aan uitdagende en afwisselende activiteiten. Ook in de schoolvakanties bieden wij de kinderen een gevarieerd vakantieprogramma en werken wij nauw samen met de andere BSO locaties van Kern Kinderopvang in Rokkeveen.

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor de buitenschoolse opvang van Kern Kinderopvang Zoetermeer dan kunt via onze website, www.kern-zoetermeer.nl, een inschrijfformulier invullen of contact opnemen met onze afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang (IPK), 079-346 11 80.

Op onze site vindt u ook nieuws vanuit de locaties en ons pedagogisch beleid 4 -12 jaar.

U kunt ook contact opnemen met de locatie, 079-3622730 of met locatiemanager Vivien de Koning, 06-505 89 282 voor een rondleiding of informatie.

Hier vindt u meer informatie over Kern-Kinderopvang.