Hoogbegaafden

Wij zijn blij met de HB-afdeling!

Ja, het is duur. Ja, we willen best wel wat bijdragen. Ja, het wordt (nog) niet gesubsidieerd door de overheid!

Maar oh, wat zijn ONZE KINDEREN opgeknapt! Ze gaan weer vrolijk naar school zonder buikpijn en neerslachtigheid. Ze hebben weer zin in 'leren' en voelen zich volledig geaccepteerd. Ze zien weer uitdagingen.

Deze afdeling kost wel wat extra, maar heeft ook veel gebracht voor de andere kinderen op de school van de Floriant. Bijzonder lesmateriaal voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, bijzondere projecten en gastsprekers en breed inzetbare leerkrachten die HB-kinderen én hun problematiek eerder herkennen in de klas. 

Weet u dat HB-kinderen vaak onderpresteren, niet weten hoe ze moeten leren en dan vast lopen in het middelbaar onderwijs? Een kind met een hoog IQ heeft ook zorg nodig en verdient dus ook een rugzakje met subsidie!

En omdat WIJ, ouders, overtuigd zijn van dit concept, komen we in actie. Helpt u mee? Er is inmiddels een vereniging Pluto opgericht waar ouders in Zoetermeer en omstreken zich in kunnen verenigen om gezamenlijk een spreekbuis te vormen naar Unicoz en onderwijsinstanties. Om gezamenlijk met de school te zoeken naar andere (financiele) middelen zodat dit onderwijs overeind blijft - niet alleen voor onze kinderen maar ook voor al die kinderen op de wachtlijst, die vastlopen in het reguliere onderwijs.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: plutozoetermeer@gmail.com. Of kijk op hun website: www.plutozoetermeer.nl